نشست مطالعات بهره گیری از ظرفیت های بورس انرژی برای مبادله...

نشست مطالعات بهره گیری از ظرفیت های بورس انرژی برای مبادله...

اولین نشست تخصصی ارایه نتایج و دستاوردهای مطالعات «بهره گیری از ظرفیت های بورس انرژی برای مبادله آب سد جگین و تخصیص آب دریا در منطقه مکران استان هرمزگان» روز سه شنبه ۱۸/۱۰/۹۷ با حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی ، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران ، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازارآب و برق وزارت نیرو ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان ، مدیرعملیات بازار برق بورس انرژی و دکتر عبده تبریزی ناظر مطالعات و مهندس شفیعی مشاور مطالعات و مدیران و کارشناسان حوزه ستادی وزارت نیرو ، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه ای اصفهان ، قزوین ، البرز، یزد و سمنان در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب برگزار گردید.

آقای مهندس سیاری با اشاره به وضعیت منابع آب در کشور و بهره وری پایین آب مصرفی موجود اظهار داشتند بر اساس برخی از شاخص ها کشور در حال ورود به محدوده منطقه خشک و فرا خشک می باشد ، لذا مطالعاتی که در زمینه بازار آب و بورس آب انجام شده در راستای ارتقای کارایی بهره وری از منابع آب محدود در کشور می باشد.

آقای آهوییاظهار داشتند مطالعات بازار آب دربرخی از استان ها در مناطق محدودی به عنوان منطقه پایلوت انجام شده است کهپس از اخذ مجوزهای لازم و در چارچوب قوانین و مقررات عملیاتی خواهد شد.

آقای مهندس مولایی ضمن ارایه گزارشی از وضعیتموجود منابع آب و تقاضاهای موجود در منطقه اظهار داشتند که مطالعات بورس آب در راستای تامین نیازهای آب در وضع موجود و در شرایط افزایش تقاضا با اجرای طرح توسعه مکران برنامه ریزی و انجام شده است .

آقای دکتر عبده تبریزی با توجه به یارانه های پرداختی به بخش آب اظهار داشتند در اقتصاد سیاسی باید ارتباط بین سوبسیدها و بازار تبیین شود و تدابیر مدیریتی برای شروع اقدامات مرتبط با بازار آب انجام شود.

آقای دکتر حیدری با تاکید براتخاذ رویکردهای اقتصادی در بخش آب اظهار داشتندکه از مطالعات اقتصادی در این زمینه حمایت می شود و باید این تفکر در بوته نقد و بررسی قرار گیرد، تا توصیه ها و راهکار آن بتواند در فرآیند تبدیل به قوانین و مقررات قرار گیرد.

آقای دکتر عسگری اظهار داشتند شرکت بورس انرژی به عنوان یک نهاد بی طرف وتحت نظارت قوانین و ضوابط مشخص می تواند بستر مناسبی برای انجام مبادلات آب باشد .

آقای شفیعی مشاور مطالعات ضمن ارایه گزارش تفصیلی از کارکردها و فواید بورس انرژی در زمینه تامین منابع مالی طرحها ، انجام مبادلات آبیو اعطای حقوق بهره برداری از برخی سرمایه های در اختیار بخش آب ، سیمای طرح توسعه منابع آب سواحل مکران و مراحل و گام‌های مورد نیاز برای فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی در منطقه جاسک برای مبادله آب سد جگین را تشریح نمودند.

در پایان جلسه سوال هایی از طرف حاضرین در جلسه مطرح و پاسخ داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات