مجمع عمومی عادی سهام داران شرکت آبفار یزد برگزار شد

مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت آبفار یزد با حضور کلیه سهام داران این شرکت وشرکت مهندسی آبفای کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت طی گزارشی به بودجه تخصیص یافته به این شرکت در سال ۹۶ اشاره کرد وگفت:در سال۹۶ جمع کل بودجه تخصیص یافته تملک دارایی۴۱۱ میلیارد ریال بوده است که در مجموع۶۶ درصد از بودجه مصوب را در بر می گیرد.

وی در ادامه افزود:در مجموع ۴۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار با ۲۷۱ هزار نفر جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات رسانی شرکت آبفار قراردارد که آب مورد نیاز این روستاها از طریق۲۹۶ حلق چاه،۲۲ دهنه چشمه ،۴۴ رشته قنات و۴ مورد آب سطحی تامین می شود.

وی همچنین افزود:در مجموع آب۳۳۰ روستای استان ودر حدود ۲۲ هزار نفر از طریق آبرسانی سیار تامین می شود.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: تعداد ۷۰ روستا با جمعیتی نزدیک به۸۰ هزار نفر از آب انتقالی استفاده می کنند که در زمانهای تخریب خط لوله انتقالی وبحران آب از طریق تانکرهای سیار آبرسانی می شوند.

وی همچنین به بحرانها وچالشهای پیش رو اشاره کرد واذعان داشت:کمبود نیروی انسانی وروند رو به رشد بازنشستگی در این شرکت وعدم امکان استخدام نیروی جدید،ادامه بحران خشکسالی در استان یزد وفرسودگی بیش از حد شبکه ها که موجب هدر رفت آب می شود از چالشها وبحرانهای این شرکت محسوب می شوند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات