جلسه بررسی عملکرد شهرداری وبررسی مشکلات حوزه شهرداری

جلسه بررسی عملکرد شهرداری وبررسی مشکلات حوزه شهرداری

جلسه شورای اسلامی شهر سرایان با حضور جناب آقای مهندس حقدادی شهردار محترم سرایان وکارشناسان شهرداری در خصوص بررسی عملکرد شهرداری وبررسی مشکلات حوزه شهرداری

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات