جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی اعتبارات طرح تملک دارایی و سرمایه ای منتهی به سال مالی ۹۶ با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، ذیحساب و معاونین در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به صورت ویدپو کنفرانس با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در ابتدای جلسه بهزاد هرمزی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گزارشی از فعالیت های هیئت مدیره را ارائه کرد و افزود: ۱۹ طرح عمرانی در سال مالی۹۶ به انجام رسیده و در راستای ارائه خدمات مطلوب آبرسانی در سطح استان خواستار اعتبارات لازم جهت اجرای به موقع پروژه ها شد

سپس رئیس مجمع از اعضای هیات مدیره و معاونین به واسطه مقبولیت گزارش مالی و حسابرسی در سال ۹۶ تقدیر و تشکر کرد و گفت: ما در حال پیگیری اعتبارات بیشتر برای پروژه های نیمه تمام خواهیم بود تا بتوانیم مشکلات آبرسانی را به حداقل ممکن برسانیم.

گفتنی است جلسه مجمع عمومی صورت های مالی به صورت ویدیو کنفرانس از شرکت آبفار استان از یک سو و از سوی دیگر همزمان در ساختمان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور اعضای مجمع برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یک شرکت می باشد

   نظرات