انتصابات جدید در شرکت آبفار استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه – طی احکام جداگانه ایی از سوی فرامرز شوهانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه، کامران احمدی به عنوان سرپرست اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف، مهدی بختی به عنوان سرپرست اداره تحقیقات، بهره وری و تحول اداری ، اصغر صادقی به عنوان سرپرست اداره بحران، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پیمان مرادی به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات