سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان خبر داد؛ ۱۸ درصد مشترکین روستایی استان بیش از دو برابر الگوی مصرف آب دارند

سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان خبر داد؛ ۱۸ درصد مشترکین روستایی استان بیش از دو برابر الگوی مصرف آب دارند

به گزارش روابط عمومی آبفار سمنان، سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان گفت: در نه ماهه سال جاری جهت تامین آب روستاهای استان ۱۶.۴ میلیون مترمکعب آب تولید و توزیع گردید.
مهندس پارسازاده یادآور شد که ۱۸ درصد مشترکین روستایی استان بیش از دو برابر الگوی مصرف آب داشته اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات