آمادگی تیم های عملیات امدادی آبرسانی به روستاهای در معرض یخبندان در استان قزوین

آمادگی تیم های عملیات امدادی آبرسانی به روستاهای در معرض یخبندان در استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات