جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان مراغه تشکیل شد

مدیر امور منابع آب شهرستان مراغه از تشکیل جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس عبدالله فرمانی با علام این خبر, در خصوص مصوبات این جلسه افزود: تغییر الگوی کشت، جلوگیری از توسعه باغات در مناطق شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای، تشکیل کمیته فنی برای ساماندهی و برنامه ریزی لازم به منظور استفاده بهینه منابع آبی و لزوم لحاظ نمودن نیاز آبی منطقه برای تخصیص آب کشاورزی از سد علویان در سال زراعی ۹۸-۹۷ در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات