لزوم همکاری بیشتر نیروی انتظامی در برخورد با تخلفات حوزه آب

جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب و رئیس اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان فهرج با موضوع برخورد با تخلفات آبی به ویژه برخورد با حفاری غیرمجاز و چگونگی تعامل در زمینه توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷ جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب و رئیس اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان فهرج با موضوع برخورد با تخلفات آبی بخصوص برخورد با حفاری غیرمجاز و چگونگی تعامل در زمینه توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز در سطح شهرستان برگزار شد و در این رابطه مقرر گردید، نیروی انتظامی در صورت مشاهده دستگاه حفاری غیرمجاز جهت توقیف این دستگاه ها با اداره منابع آب همکاری بیشتری داشته باشند.

همچنین در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷ نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب (سازگاری با کم آبی) شهرستان فهرج با حضور اکثر اعضاء تشکیل و در پایان جلسه مصوباتی اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۷  بازدیدی با همراهی هیات فرمانداری، امور منابع آب، اداره جهاد کشاورزی و راهداری از منطقه شاهرخ آباد شهرستان فهرج که در حوزه مطالعاتی دق کهورک قراردارد به عمل آمد.

در بازدید فوق، چاه کشاورزی و قنات در حال احیاء که به خاطر مسائلی فعال گردیده بررسی شد و فرماندار و مدیر امور منابع آب بر مصرف صحیح منابع آب زیرزمینی تاکید نمودند و  فرماندار از مسئولین حاضر در این بازدید خواست نسبت به بهره برداری درست از منابع آبی با مردم صحبت نمایند و مصرف بهینه آب را در شرایط خشکسالی فعلی مورد تاکید قرار دهند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات