شناسایی وآزادسازی ۵۱ مورد تخلفات دیوار کشی، فنس کشی غیرمجاز از...

مدیر منابع آب شهرستان گرگان گفت: ۵۱ مورد تخلفات غیر مجاز دیوار کشی، فنس کشی، تخلیه زباله و نخاله از حریم و بستر رودخانه های زیارت، انجیراب و باغ گلبن شهرستان گرگان شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس امین عموزاد اظهار کرد: در مهر ماه سال جاری ۵۱ فقره تخلفات شناسایی شده مربوط به حریم و بستر رودخانه های شهرستان گرگان شامل ۴۰ مورد دیوار و فنس کشی حریم و بستر رودخانه زیارت، ۸ مورد تخلیه ودپوی زباله و نخاله، ۳ مورد لوله گذاری غیر مجاز و برداشت آب از رودخانه شناسایی و پس از اخذ احکام قضایی نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه اقدام گردید.
مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب هر گونه احداث اعیانی در حرایم کمی و کیفی آبی ممنوع بوده و به شهروندان توصیه می شود قبل از هرگونه ساخت و ساز در حرایم کیفی و کمی مجاری آبی شهرستان های گرگان و آق قلا نسبت به استعلام ملک مورد نظر از مدیریت منابع آب گرگان و آق قلا اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات