برگزاری جلسه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه‌ای لرستان

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان، جلسه سازگاری با کم آبی با حضور نمایندگان شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن تجارت، دانشگاه لرستان ، شهرداری های استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف بررسی طرح سازگاری با کم آبی لرستان و ساختار آن ، دریافت نظرات و برنامه های این دستگاه ها با هدف اولویت بندی پروژه های آب استان در شرکت اب منطقه ای برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان، جلسه سازگاری با کم آبی با حضور نمایندگان شرکت های آب و فاضلاب شهری  و روستایی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن تجارت، دانشگاه لرستان ، شهرداری های استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف بررسی طرح سازگاری با کم آبی لرستان و ساختار آن ، دریافت نظرات و برنامه های این دستگاه ها  با هدف اولویت بندی پروژه های آب استان در شرکت اب منطقه ای برگزار گردید.

در این جلسه دکتر مجید شریفی پور ، نماینده دانشگاه لرستان در شرکت آب منطقه ای اظهار داشت:  از توان  علمی و ظرفیت دانشگاه لرستان و اعضای هیئت  علمی آن برای پیشبرد اهداف و برنامه  های شرکت آب منطقه ای لرستان در راستای سازگاری با کم آبی استفاده خواهد شد.

همچنین  شهرداری های استان نیز مکلف شدند تا برنامه خود را جهت کاهش آب مورد نیاز فضای سبز از طریق اصلاح روش و برنامه ریزی آبیاری و تغییر بافت گیاهی فضای سبز به سمت گونه های  کم آب طلب  مشخص کند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات