نهمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

نهمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

نهمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات


نهمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱-در خصوص اصلاح روند ثبت پروژه های کوچک مقرر شد تا در جهت اجرا نمودن بخشنامه ۱۲۰۴۷۴/۴۳۰ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ مذاکرات لازم جهت پنج کار دوم با نظر موافق هیات مدیره و اخذ نظر از اداره کل راه و شهرسازی استان صورت گیرد.

۲-موضوع امکان اخذ وکالت در دفاتر (در خصوص انتخابات بازرسی) به اتفاق آرا در دستور جلسه قرار گرفت و پس از بحث و بررسی و اظهارنظر اعضا، با ۱۰ رای موافق به تصویب رسید. ضمناً در خصوص مسئله عضویت معتبر اعضای نظام مهندسی نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی مقرر شد در جلسه آتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد؛ لذا در دستور جلسه بعد مطرح گردد.

۳-موضوع نامه معاونت محترم عمرانی جهت تعدیل تعرفه در شهرهای جدیدالتاسیس و رابط و سوله ها در شهرک صنعتی به مورد بحث گذاشته شد و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی ریاست جلسه نقطه نظرات اعضای محترم مطرح گردید. با توجه به مطالب مندرج در مبحث دوم مقرر شد کمیته ای با حضور آقایان محمدنیا، فرصت، گران، قربانی و خاوری نژاد موضوع را بررسی و گزارش نمایند.

۴-در موضوع خدمات مهندسی موارد زیر مطرح و به تصویب رسید:

الف)پروژه هایی که از طرف بانک ها، بنیاد شهید و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی از طریق مناقصه و از بین شرکت های دارای صلاحیت پیمانکاری پروژه های خود را اجرا می نمایند و پروانه ساخت خود را از شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پروانه دریافت می نمایند. چنانچه شرکت پیمانکاری دارای صلاحیت سازنده باشد به عنوان مجری معرفی گردد در غیر اینصورت پروژه بعد از ثبت نهایی و در زمان شروع به کار، مجری ذیصلاح معرفی شود.

ب)در خصوص پروژه های با متراژ و سقف زیاد که بین اخذ پروانه و شروع ساخت، مدت زیادی سپری می شود. موضوع معرفی سازنده ذیصلاح در زمان شروع به کار، جهت بررسی به کمیسیون مجریان ارجاع شد.

پ)در خصوص تعریف "مالک مهندس" در خدمات مجری، مقرر گردید مهندسینی که دارای صلاحیت اجرا می باشند در صورت داشتن حداقل سه دانگ مالکیت پروژه خود، می توانند فقط یکبار در هر برش زمانی، مجری پروژه خود باشند.

۵-موضوع پرداخت حق عضویت شورای مرکزی مطرح و مقرر شد در صورت اینکه ۲۰ درصد از کل مبلغ حق عضویت سال های ۹۶ و ۹۷ تخفیف داده شود، به میزان ۲۰ درصد از مانده بدهی پرداخت گردد.

۶-موضوع چاپ سررسید سال ۹۸، طبق بند ۴۷-۲ آیین نامه مالی، با توجه به تائید کمیسیون معاملات مقرر گردید به صورت ترک تشریفات و با عنایت به مصوبه بودجه سال ۹۷ بنا به صلاحدید کمیسیون معاملات چاپ گردد.

۷-برای طرح نامه شماره ۹۰۰۲ مورخ ۲۳/۷/۹۷ به عنوان دستور جلسه به اتفاق آرا مصوب شد و پس از قرائت نامه با موضوع مامور به خدمت آقای مهندس حسین پور به مدت یک سال با شرایط قبل موافقت گردید.

۸-موضوع ادامه به کارگیری آقای بهادران به عنوان نیروی خدماتی با توجه به نامه ده تن از اعضای هیات مدیره در خصوص قرار گرفتن این موضوع در دستور جلسه، مطرح گردید و مورد موافقت قرار گرفت.

۹-موضوع تعیین حقوق ریاست محترم سازمان بر اساس ماده ۲۹ مطرح و ضرایب فوق العاده، مزایای حقوق روسای سازمان مصوب گردید و مقرر شد بابت حقوق پایه رئیس سازمان نیز استعلام لازم از شورای مرکزی بعمل آید که مبلغ دقیق مشخص گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات