تا اخلاقیات آب در جامعه نهادینه نگردد مدیریت صحیح آب انجام نخواهد...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی جلسه هم اندیشی مدیر روابط عمومی شرکت با معاونت جدید سیمای استان در راستای همکاری فی مابین برگزار گردید.

در این دیدار کاظم جم با اشاره به چالش های پیش رو در زمینه آب در سطح استان سال ۹۸ را یکی از سال های مهم و حساس در تامین آب شرب در سطح استان برشمرد؛ وی با اشاره به کمبود بارندگی در سال های گذشته بحث اضافه برداشت ها در چاه های مجاز و برداشت های غیر مجاز از منابع آب های زیرزمینی را از مواردی برشمرد که کمبود آب در دشت های استان را تشدید نموده است؛ وی نگاه به آب را یک مقوله واحد دانست و تاکید کرد: تا نگاه به آب به صورت یکپارچه در تمامی بخش ها نباشد شاید نمی توان امیدوار بود آب را به طور صحیح و کامل مدیریت نماییم.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بحث های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را یکی از الزامات بخش مدیریت آب استان دانست و افزود: تا اخلاقیات آب در جامعه نهادینه نگردد مدیریت صحیح آب انجام نخواهد پذیرفت، لذا پیاده سازی اخلاقیات در راستای استفاده صحیح از منابع آب فقط با کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی امکان پذیر است.

در ادامه شریفی، معاونت جدید سیمای مرکز استان خراسان رضوی آمادگی کامل دستگاه متبوعش را در خصوص همکاری با شرکت آب منطقه ای در راستای استفاده بهینه و صحیح از آب در تمامی بخش ها اعلام نمود و اظهار امیدواری کرد که با حضور تمامی بهره برداران در این حوزه بتوانیم آب را که یک امانت در دست نسل ماست به آیندگان بسپاریم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات