اطلاعیه در خصوص جمع آوری نظرات و پیشنهادات درمورد مسائل و مشکلات بیمه تامین اجتماعی اعضاء (دارای پروانه یا بدون پروانه)

یدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین عضو سازمان می رساند که این سازمان در نظر دارد مسائل و مشکلات بیمه تامین اجتماعی اعضاء (دارای پروانه یا بدون پروانه) را از طریق مراجع قانونی و مسئولین استانی پیگیری نماید، لذا خواهشمند است کلیه نظرات و پیشنهادات و مسائل و مشکلات بیمه ای خود را جهت تحقق موضوع، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۷ بصورت مکتوب به روابط عمومی این سازمان ارائه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات