نحوه اخذ صلاحیت برای طراحی و نظارت گودبرداری و احداث سازه نگهبان در شورای مرکزی بررسی می شود

نحوه اخذ صلاحیت برای طراحی و نظارت گودبرداری و احداث سازه نگهبان در شورای مرکزی بررسی می شود


جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی با دستور جلسه " بررسی نظرات سازمان های استان ها جهت ایجاد هماهنگی در سیستم گردش کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی" در مورخه ۹۷/۱۰/۱۸ در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جلسه مذکور ابتدا از طرف دبیر جلسه نظرات ارسالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های اردبیل،یزد،البرز و ایلام و تعدادی از انجمن های صنفی در این خصوص قرائت گردید.که مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت و در خصوص پیشنهادهای ارسالی بررسی های لازم صورت پذیرفت.
موضوعات و محورهای مطرح شده به شرح ذیل اعلام می گردد.
-تفاوت شرکت های دارای گواهینامه تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شرکت های حقوقی
-نحوه امتیازآوری افراد امتیازآور بر اساس سوابق کار آزمایشگاهی
-دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد خاک و پی یا ژئوتکنیک
-پیشنهاد تشکیل کمیته ای بنام کمیته کنترل کیفیت سازمان نظام مهندسی در استان ها و تعیین شرح وظایف آن
-نحوه اخذ صلاحیت برای طراحی و نظارت گودبرداری و احداث سازه نگهبان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات