سامانه الکترونیکی پذیرش عضویت در سازمان راه اندازی شد

در راستای گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، سامانه الکترونیکی پذیرش عضویت راه اندازی شد.

برای متقاضیان عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، سامانه ای با عنوان پذیرش عضویت طراحی و راه اندازی گردیده است که متقاضیان دارای شرایط از این طریق می توانند با تکمیل اطلاعات درخواست شده و بارگذاری مدارک مورد نیاز در این سامانه ، تقاضای عضویت خود را به صورت الکترونیکی ثبت نمایند.


در مرحله بعد کارشناسان واحد عضویت سازمان ، پس از دریافت اطلاعات و مدارک ارسالی متقاضی عضویت از این سامانه ؛ بررسی های لازم را بعمل آورده و در صورت تکمیل و تایید مدارک ، پذیرش عضویت متقاضی از طریق سامانه به ایشان اعلام و متقاضی می تواند با پرداخت الکترونیکی حق عضویت در همین سامانه  عضویت خود را در سازمان قطعی نماید.


در ادامه نیز کارت عضویت برای عضو متقاضی صادر و برای ایشان ارسال می گردد.

ورود به سامانه الکترونیکی پذیرش عضویت

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات