انتشار تصویر اولین فیش حقوقی رئیس سازمان در دوره جدید هیئت مدیره

انتشار تصویر اولین فیش حقوقی رئیس سازمان در دوره جدید هیئت مدیره

دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تصویر فیش حقوقی خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، این اقدام با هدف شفاف سازی مبانی مسائل مالی سازمان که یکی از شعارهای مهم انتخاباتی هیئت مدیره جدید است صورت می گیرد.

گفتنی است طبق مقررات موجود، دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از ابتدای تصدی این سمت پروانه اشتغال خود را به اداره کل راه و شهرسازی تحویل داده و از کلیه سهمیه های نظارت صرفنظر کرده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات