ارئه گزارش عملکرد راه وشهرسازی استان ایلام در خصوص محورهای اربعین در سومین نشست استانداران ادوار ایل...

ارئه گزارش عملکرد راه وشهرسازی استان ایلام در خصوص محورهای اربعین در سومین نشست استانداران ادوار ایل...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات