برنامه های علمی و کارآمد غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نمایشگاه بازآفرینی شهری

برنامه های علمی و کارآمد غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نمایشگاه بازآفرینی شهری

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در غرفه بازآفرینی استان تهران جلسات ستاد های بازآفرینی شهرستانهای ملارد , شهریار, قدس و پاکدشت طی سه روز نمایشگاه برگزار خواهد شد.

همچنین در زمانبندی و فعالیتهای پیش بینی شده در غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بسته های اجرایی , سرمایه گذاری ( توسعه گری) و تجریه به چشم می خورد. در بسته اجرایی رونمایی استارتآپ خانه اول و ارائه سیستم های نوین CFT و LSF و CFS در بافتهای ناکارآمد شهری و استفاده هوشمندانه از مصالح ساختمانی ارائه خواهد شد.

از سوی دیگر در بسته طراحی نیز معماری و بازآفرینی شهری و پارامترهای تاثیرگذار بر طراحی شرح داده خواهد شد. بسته تجربه هم شامل نقد و بررسی یک تجربه بازآفرینی از قلب تاریخی تهران خواهد بود. در بسته سرمایه گذاری نیز معرفی نمونه پروژه پاولادار قزاقستان به عنوان اجرای پروژه ای موفق بزرگ مقیاس در محله ناکارآمد پاولادار بررسی می گردد. در این بسته همچنین ارائه مدل محرک توسعه در بافتهای ناکارآمد و معرفی مدل Green building برای متخصصان و علاقمندان ارائه می گردد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه های غرفه اداره کل و بازآفرینی استان تهران مدل باغ موزه میوه شهریار و لزوم مرمت و احیاء خانه تاریخی واقع در باغ برای متخصصان حوزه شهرسازی , معماری و علاقمندان ارائه می شود.

جلسات پرسش و پاسخ با شهرداران شهرستانهای استان تهران و همچنین کنفرانس مطبوعاتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از دیگر برنامه های غرفه بازآفرینی استان تهران خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات