جمع آوری و تعطیلی یک واحد تفکیک ضایعات غیر مجاز با حکم قضایی در اسلامشهر

جمع آوری و تعطیلی یک واحد تفکیک ضایعات غیر مجاز با حکم قضایی در اسلامشهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات