با تصویب نامه جدید قانون هوای پاک، کیفیت هوای پاک (قابل قبول ) جایگزین «سالم» خواهد شد

با تصویب نامه جدید قانون هوای پاک، کیفیت هوای پاک (قابل قبول ) جایگزین «سالم» خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات