کشف و ضبط چهار قبضه اسلحه به همراه دو کله تاکسیدرمی از یک راس قوچ و یک راس کل وحشی در ارسنجان فارس

کشف و ضبط چهار قبضه اسلحه به همراه دو کله تاکسیدرمی از یک راس قوچ و یک راس کل وحشی در ارسنجان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات