انتصاب معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد

انتصاب معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات