دستگیری شکارچی ۹ قطعه پرنده مهاجر در  نوار ساحلی خلیج گرگان

دستگیری شکارچی ۹ قطعه پرنده مهاجر در نوار ساحلی خلیج گرگان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات