مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان :خداحافظی با معضل پسماند با اعتبار پیشنهادی جدید

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان :خداحافظی با معضل پسماند با اعتبار پیشنهادی جدید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات