برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات