آغاز سرشماری سراسری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی استان همدان

آغاز سرشماری سراسری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی استان همدان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات