کارواش های غیر مجاز شهر توسط اکیب های نظارت غیر فعال می شود

کارواش های غیر مجاز شهر توسط اکیب های نظارت غیر فعال می شود

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت:  امور حقوقی سازمان مدیریت پسماند در راستای اعمال مادتین ۱۶-۱۹-۲۰ قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن فعالیت می کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ احد یوسفی بیان کرد: امور حقوقی سازمان مدیریت پسماند در راستای پیشبرد اهداف سازمان با کنترل در سطح حومه شهر و اخذ تصاویر موضوع تخلف  و یا در راستای گزارش نواحی ۵ گانه را روزانه در حال کشت زنی هستند و در صدد جلوگیری از عدم ایجاد تخلف توسط رانندگان محترم (کامیون و وانت) در زمینه تخلیه نخاله یا زباله ، جلوگیری از کارواش های غیر مجاز است.

وی بیان کرد: از طرفی در خصوص شکایت شهروندان در راستای موارد مذکور اعم از تلفنی یا کتبی با مراجعه به محل و بررسی صحت و سقم موضوع اقدامات مقتضی را برابر مقررات معمول می نماید ضمن ارسال اخطاریه اول و دوم به محل موضوع شکایت (کارواش غیر مجاز به صاحب ملک و غیره ) تنظیم گزارش مربوطه و ارسال به مراجع قضایی یا انتظامی ، استعلام آدرس و مشخصات راننده خاطی از طریق اداره راهنمایی و رانندگی جهت پیشبرد سریع پرونده مطروحه و سایر مراحل دادرسی و تادیب خاطی انجام می دهد .

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه  افزود: سایر اقدامات مقتضی دیگر در راستای پیگیری و دفاع در خصوص پرونده های مریوطه به سازمان مبذول می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات