جلسه بررسی نهایی و تعیین پروژه های پیشنهادی پنجساله و بودجه سال ۹۸ معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

جلسه بررسی نهایی و تعیین پروژه های پیشنهادی پنجساله و بودجه سال ۹۸ معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

جلسه بررسی نهایی و تعیین پروژه های پیشنهادی پنجساله و بودجه سال ۹۸ معاونت خدمات شهری شهرداری خوی
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات