صدور بیش از ۵۲هزار متر مربع پروانه ساختمانی

صدور بیش از ۵۲هزار متر مربع پروانه ساختمانی

احمد شاه بالایی با اشاره به عملکرد حوزه شهرسازی درسال جاری بیان کرد:  ۵۲۹۱۵ متر مربع پروانه ساختمانی در این مدت صادر شده است که جمع کل سوابق صادر شده در این منطقه به ۳۱۱۳مورد می رسد.

وی تصریح کرد: موارد صادر شده شامل۵۳ مورد تفکیک اراضی، ۱۵۶مورد گواهی صدور، ۱۴۹مورد پروانه ساختمانی،۶۱ مورد تمدید پروانه و۷۶مورد اصلاح پروانه بوده است.

مدیرمنطقه دو شهرداری کاشان افزود: همچنین ۲۵۳۹ مورد مفاصا در این مدت صورت گرفته است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات