بارندگی ها تا آخر هفته ادامه دارد/ نیروهای خدمات شهری در آماده باش کامل هستند

بارندگی ها تا آخر هفته ادامه دارد/ نیروهای خدمات شهری در آماده باش کامل هستند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات