لایحه خرید ۲۰۰ اتوبوس تصویب شد

منبع خبر

شهرداری کرج

شهرداری کرج

شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

    نظرات