مردم حق دارند بدانند / جلب اعتماد شهروندان مهمترین کارکرد مجموعه مدیریت شهری است

مردم حق دارند بدانند / جلب اعتماد شهروندان مهمترین کارکرد مجموعه مدیریت شهری است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات