آرام سازی سه میدانِ شهر در دستور کار

آرام سازی سه میدانِ شهر در دستور کار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات