عملیات پیاده رو سازی خیابان بعثت ۴ ( مسیر آسبادها شهر خواف ) با استفاده از خشت سنتی

عملیات پیاده رو سازی خیابان بعثت ۴ ( مسیر آسبادها شهر خواف ) با استفاده از خشت سنتی

عملیات پیاده رو سازی خیابان بعثت ۴ ( مسیر آسبادها شهر خواف ) با استفاده از خشت سنتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات