حضور رئیس و اعضای مدیریت بحران شهر گرمه در محل سقوط درخت در خیابان انقلاب

حضور رئیس و اعضای مدیریت بحران شهر گرمه در محل سقوط درخت در خیابان انقلاب

    First slide
    لینک اصل خبر در سایت

      نظرات