بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی...........

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات