برگزاری نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) توسط شهرداری خرمشهر

نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) ............

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات