دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغملک با پرستاران

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باغملک با پرستاران

parastar titr

Rooz Parastar (۶)

Rooz Parastar (۵)

Rooz Parastar (۱)

Rooz Parastar (۲)

Rooz Parastar (۳)

Rooz Parastar (۴)

Rooz Parastar (۷)

Rooz Parastar (۸)

Rooz Parastar (۹)

Rooz Parastar (۱۱)

Rooz Parastar (۱۲)

Rooz Parastar (۱۳)

Rooz Parastar (۱۵)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات