سومین روز کارگاه آموزشی مدیران ارشد شهرداری با حضور دکتر عباس زاده  درخصوص بررسی دفترچه عوارض شهرداری ومسائل شهرداری

منبع خبر

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

    نظرات