سومین جلسه شورای ارتقای سلامت شرکت برگزار شد

سومین جلسه شورای ارتقای سلامت با حضور اعضاء در شرکت آب منطقه ای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید کمیته ورزش گزارشی در خصوص وضعیت ورزشی شرکت ارائه دهد، برای حضور پزشک معتمد به صورت یک روز در هفته و اتاقی تحت عنوان اتاق سلامت برنامه ریزی صورت پذیرد،سه دستگاه ترازو خریداری شود و (سونوگرافی کبد، کلیه و مثانه) ، ویزیت متخصص تغذیه و تست اکو و ورزش در معاینات ادواری سال ۹۷ پرسنل در نظر گرفته شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات