شناسنامه خدمات الکترونیک

شناسنامه خدمات الکترونیک

به پیوست لیست شناسنامه خدمات الکترونیک بروز شده تا تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ ارسال می گردد. لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

  شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

  شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات