برگزاری جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با حضور سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این نشست "حسین امامی" مدیرعامل این شرکت با تاکید بر ارتباط صنعت آب و دانشگاه،اظهار داشت: در اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی دانشگاه بایستی مرجع ارزیابی برنامه ها قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه باید مرجع جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق باشد تا با استفاده از این اطلاعات برای بخش زیادی از چالش های بخش آب راهکارهای مناسب پیدا کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات