مدیر امور آبفای داورزن اظهار داشت: الکتروپمپ چاه شماره ۲ شهر داورزن که  دچار آسیب  شده بود با همراهی و همکاری شهروندان طی ۳۶ ساعت تعویض و اهالی شهر از آب شرب برخوردار شدند.

مدیر امور آبفای داورزن اظهار داشت: الکتروپمپ چاه شماره ۲ شهر داورزن که  دچار آسیب  شده بود با همراهی و همکاری شهروندان طی ۳۶ ساعت تعویض و اهالی شهر از آب شرب برخوردار شدند.

تعویض الکتروپمپ چاه شماره ۲ داورزن در کمتر از ۳۶ ساعت مدیر امور آبفای داورزن اظهار داشت: الکتروپمپ چاه شماره ۲ شهر داورزن که  دچار آسیب  شده بود با همراهی و همکاری شهروندان طی ۳۶ ساعت تعویض و اهالی شهر از آب شرب برخوردار شدند. به گزارش روابط عمومی امور آبفا ، سید رضا بهشتی نصرافزود: علت تاخیر در تعویض الکتروپمپ یک روز تعطیلی بود که با وجود مدیریت و مصرف بهینه مردم باعث شد از زمان قطعی کمی برخوردار باشیم. بهشتی نصر ابراز داشت:الکتروپمپ معیوب از چاه خارج و یکدستگاه پمپ نو با هزینه بالغ بر ۱۶۰ میلیون ریال جایگزین شد. شهر شبکه آبرسانی داورزن با هزارو۷۳۵ اشتراک  در سال ۱۳۸۶بطور کامل تعویض شده است. لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات