مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان در مرکز سامد حضور یافت و به تماس...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس رضاپور، مدیر عامل این شرکت ، امروز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری زنجان حاضر و به سئوالات تماس گیرندگان با شماره ۱۱۱سامد،پاسخ داد.

این گزارش حاکی است عمده در خواست های مردم استان از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان شامل؛ موضوعات مرتبط با درخواست چاه ،در خواست اشتغال و استخدام در این شرکت، عدم صدورمجوز حفرچاه در دشت های ممنوعه و بحرانی به لحاظ کمبود آب بود که مهندس رضاپور به آنها پاسخ داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات