مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

موضوع مناقصه ، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در سطوح کارشناسی و تکنسینی برای کارشناسان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی به مدت یک سال بوده و آموزش در بخش های شغلی ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ اجرا می گردد.
نیروگاه شهید رجائی در کیلومتر ۲۵ آزاد راه قزوین- کرج واقع شده است. این نیروگاه شامل ۴ واحد نیروگاه بخار و ۳ واحد نیروگاه سیکل ترکیبی (۶ واحد گازی به همراه ۳ واحد بخار) با مجموع ظرفیت نامی ۲۰۴۲ مگاوات می باشد.

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

منبع خبر

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات