ارایه آخرین اقدامات و دستاوردهای صنعت برق در سیزدهمین همایش ...

ارایه آخرین اقدامات و دستاوردهای صنعت برق در سیزدهمین همایش ...

در این همایش مطابق روال سال‌های گذشته، پژوهشگران مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهی پژوهشگاه نیرو با مشارکت در برگزاری پنل صنعت برق به ارائه آخرین اقدامات و دستاوردهای صنعت برق در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی پرداختند.
در این جلسه ابتدا مهندس فرحناکیان در خصوص اهمیت، ضرورت و لزوم به کارگیری نظام و فناوری‌های نوین نگهداری و تعمیرات و عواید ناشی از آن در صنعت برق به سخنرانی پرداختند. سپس مهندس سربندی فراهانی به همراه مهندس علی محرمی و مهندس مهدی فرهادخانی از پژوهشگاه نیرو به ارایه اقدامات صورت گرفته در حوزه جریان سازی رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق کشور پرداختند. تدوین نظام نامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق و تهیه نقشه راه پیاده سازی رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی در دو نیروگاه پایلوت از جمله اقداماتی بود که به آن اشاره شد. علاوه بر این، نتایج مطالعات ساختاری و مدیریتی بکارگیری رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق و چگونگی اجرایی کردن آن تشریح گردید. در ادامه این هم اندیشی با طرح سوالات حاضرین در خصوص مطالب ارایه شده و تبادل نظر در مورد موضوعات مطرح شده پایان یافت.
مبین نادری، مدیر پروژه های مشاوره شرکت پمکو (دبیر پنل)، علی سعیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد، محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو، محمدابراهیم سربندی فراهانی، رییس مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهی- پژوهشگاه نیرو، علی محرمی، مدیر طرح استقرار رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق کشور- پژوهشگاه نیرو، مهدی فرهادخانی، مدیر پروژه مطالعات ساختاری و مدیریتی بکارگیری رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش تولید صنعت برق کشور- پژوهشگاه نیرو، پیام باقری، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی از اعضای پنل صنعت برق در این همایش بودند.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات