ارسال پیشنهادات استان در طرح ۱۰۰ درصدی مدیریت مصرف آب به وزارت نیرو

ارسال پیشنهادات استان در طرح ۱۰۰ درصدی مدیریت مصرف آب به وزارت نیرو

محمدمهدی جوادیان زاده با اشاره به ایجاد کارگروه استانی سازگاری با کم آبی به منظور مدیریت مصرف آب عنوان کرد: در این کارگروه در راستای اجرای طرح صد درصدی مدیریت مصرف آب ، میزان صرفه جویی ها در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت تعیین و گزارش تفصیلی از پیشنهادات و ایده های کاربردی در این زمینه به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال شد تا با موافقت وزارت نیرو در دستور کار استان قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، نشست فصلی مدیرعامل و کارکنان شرکت، روز سه شنبه ۲۵ دی ماه در سالن آمفی تئاتر برگزار شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این نشست اظهار داشت: افتخار به فرهنگ غنی پیشینیان نباید موجب توقف تلاش نسل های امروز باشد و میراث گذشتگان باید این انگیزه را در جوانان به وجود آورد که ما هم می توانیم با ابزار گذشتگان یزد ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات