بخش آب وبرق درالبرز از کمبود امکانات رنج می برد

بخش آب وبرق درالبرز از کمبود امکانات رنج می برد

درحالی که استان البرز همجوار پایتخت است،از محرومیت برخی امکانات درحوزه آب وبرق رنج می برد که برای حل این مشکلات ،تلاش بیشتر نمایندگان مردم درمجلس را می طلبد.

به گزارش روابط عمومی آبفای البرز،مهندس مهاجری معاون تحقیقات ومنابع انسانی وزارت نیرو روز شنبه ۸ دی ماه درجلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق به میزبانی آبفا بابیان این مطلب افزود:می پذیریم که استان البرز با مشکل کمبود ومحدودیت منابع آب وبرق روبروست ،اما راه حل آن هم درخود استان وبه تلاش مدیران آن بستگی دارد.

وی ادامه داد:به دنبال بیان مشکلات باید به دنبال راه حل های منطقه ای هم بود ویکی از این راهها،تقسیم مشکلات وکوچک کردن آن به موضوعاتی است که بتوان حل کرد وبهتر به نتیجه رسید.

مهندس مهاجری نقش نیروهای ماهر دربهره برداری از صنعت را اصلی اساسی عنوان کرد وگفت:میزان آموزش کارکنان درسطح استان درسال ۹۶ با حدود ۴۰ هزار نفر ساعت قابل قبول است،اما باید ظرفیت آن رابه دوبرابر وحتی ۱۰۰ هزار ساعت رساند.این ارتقاء آموزش باید با احتساب نیروهای پیمانی،حجمی،طرف قرارداد، تامین نیرو و... انجام شود.

بنابراین گزارش مهندس غلامرضارضایی فر مدیرعامل آبفای البرز ورییس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق استان البرز هم به ارایه گزارش عملکرد پنج ساله آبفا پرداخت واظهارداشت:درحالی که البرز دوبرابر متوسط رشد جمعیت کشوری را دارد با محدودیت منابع آبی روبروست وتلاش می کنیم سهم استان دربخش شرب ازآبهای سطحی رابیشتر کنیم.

وی افزود: حدود ۴۳۵ میلیون متر مکعب آب شرب معادل ۱۲ هزار لیتر درثانیه از سدهای طالقان وکرج به تهران انتقال می یابد واین درحالیست که البرز فقط ۶۰ میلیون متر مکعب از آن سهم دارد.

مهندس رضایی فر اذعان داشت:پیش بینی می شود درسال ۹۸ حدود ۴۰ درصد ازجمعیت شهری استان البرز با مشکل کمبود آب شرب مواجه گردد ودراین خصوص تدابیری اندیشیده ایم گرچه تابستان امسال با اجرای برنامه هایی نگذاشتیم که مشکل حادی پیش آید.اما این به آن معنا نیست که مشکلی نداریم.

وی خواستارافزایش سهم البرز از منابع سطحی تا میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب تا سال ۱۴۰۰ شد وهشدار داد درصورتیکه نتوانیم آب با کیفیت وکمیت برای البرز فراهم کنیم، شرایط به مراطب سخت تر خواهد شد.

بنابه این گزارش،مهندس نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز نیز بیان داشت: وضعیت منابع آب زیرزمینی استان حال خوشی ندارد درحالی که براساس چشم انداز نباید بیش از ۱۱۰ میلیون متر مکعب درسال از آبخوان برداشت کرد، هم اکنون ۲۳۰ میلیون متر مکعب برداشت می شود ودردشت هشتگرد فقط سال گذشته ۲ متر سطح ایستابی آب کاهش یافته.بنابراین از وزارت نیرو تقاضا داریم، ستاد بحران آبی برای البرز ایجاد کند وحداقل به میزان ۷۰ درصد آبی که از البرز به تهران انتقال می یابد،بشکل پساب جهت تغذیه سفره های زیرزمینی به البرز بازگردد.

این گزارش می افزاید:دراین جلسه مهندس محمدزاده مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو ،دکتر توکلی رییس موسسه علمی کاربردی صنعت آب وبرق،دکتر اسکندری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق،مهندس حسن زاده مدیرعامل آبفای روستایی ومهندس کریمی مدیرعامل نیروگاه برق منتظر قائم به ارایه گزارش پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

   نظرات