جلسه کارگروه بررسی روشهای نوین وصول مطالبات در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

جلسه کارگروه بررسی روشهای نوین وصول مطالبات در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

جلسه بررسی روشهای نوین وصول مطالبات با حضور نمایندگانی از شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای زنجان ، تهران، خراسان، اصفهان ، جناب آقای مهندس صحراگرد معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ، جناب آقای مهندس قاسمی مدیر دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد شرکت برق منطقه ای هرمزگان و جمعی  از کارشناسان این دفتر در محل شرکت برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید برق های منطقه ای تلاش کنند تا استانداری ها بعنوان دستگاه نظارتی استان با آگاهی از مشکلات صنعت برق به کمک این صنعت آمده و در این راستا اقداماتی از قبیل تعریف قانونی برای اخطار و قطع برق صنایع ، به کارگیری تبلیغات کارآمد ، شناسایی مشاور برای شناسایی روشهای دیگر کشورها ، استفاده از استارت آپها ، اصلاح قرارداد اتصال به شبکه و اصلاح اصل روشهای وصول و استعلام حساب مشترک قبل عقد قرارداد و تعهد از مشترک برای تضمین پرداخت اقساط با حضور نماینده استاندار در دستور کار قرار گرفته و شرکت های برق منطقه ای نیز می بایست نسبت به مسئله وصول معوقه قبض برق مشترکین بدهکار در استان تعاملات بیشتری با دستگاه نظارتی و حاکمیتی استان از جمله استانداری، فرمانداری، کارگروه های صنعت معدن و تجارت ، برقرار نموده و نسبت به بررسی مشکلات فی مابین و وضعیت پرداخت این معوقه بدهی بطور متناوب جلساتی با حضور مشترکین برق و نمایندگان استان برگزار نمایند تا انشااله نتیجه ای در جهت وصول آن حاصل گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات